खेत ची जमीन श्मशान आहे…. : महाराष्ट्र सूखा-आखिरी पार्ट

खेत ची जमीन श्मशान आहे…. : महाराष्ट्र सूखा-आखिरी पार्ट

सत्ता की मस्ती में मरते किसान   ए खेत ची जमीन नाही..श्मशान चे जमीन आहे। संयोग से यह बात विदर्भ से लेकर ...